Curso de formacion internaciónal e seminario en Italia e Portugal

“WoW winners on work”

wow : winners on work

Lugar:
* Vinci, Italia – do19 ao 26 de Setembro 2014
* Beja, Portugal – do 10 ao 17 de Decembro 2014

Tema: 
Proporcionar ferramentas fundamentais para desenvolver a creatividade da xuventude en áreas da actitude da aprendizaxe, sentido de iniciativa e espírito empresarial, e analizar as ferramentas que se lles proporcionan aos educadores  para apoiar este proceso.

Buscamos 3 participantes :

– 2 membros de asociacións xuvenís
– 1 mozo

Gastos viaxe : 

Segundo o novo Programa Erasmus+, os custos de viaxe son reembolsados na base da distancia kilométrica da cidade de orixe do participante ao lugar do seminario, distancia/€.

Atención :

Para a estrutura do proxecto estamos a buscar especialmente participantes que se poden unir a ámbalas dúas actividades, para garantir unha experiencia total de desenvolvemento (persoal e profesional) coa produción final dun libro sobre ferramentas e metodoloxías para educadores.

 

INSCRIPCIÓNS ATA O 31 DE XULLO

MAIS INFORMACN:

omix_ribadavia@yahoo.com

Casa da Xuventude (OMIX) Porta nova de abaixo nº 9, 32400 Ribadavia (Ourense)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s