Axudas para material escolar do Concello de Ribadavia para o curso escolar 2014-2015

 

Datas: do 1 ó 30 de setembro 2014.

Lugar: Departamento de Servizos Sociais do Concello de Ribadavia.

O Concello de Ribadavia continúando ca campaña iniciada no curso 2013-2014 de axudas para material escolar para alumnos de Educación Infantil e Primaria, levará a cabo a súa segunda edición para o vindeiro curso 2014-2015.
A finalidade é a de favorecer as familias do concello con baixos ingresos e evitar a discriminación de nenos/as por falla ou carencias no material escolar esixido polos profesores/as.

Requisitos:
– Que os ingresos totais da unidade familiar non superen os 798,77€
– Estar empadroado/a no Concello de Ribadavia na data de convocatoria da subvención.
– Ser alumno/a de Educación Infantil ou Educación Primaria dos centros educativos pertencentes o Concello de Ribadavia.
– Aportar a factura de compra do material con firma e selo de pagado.

Baremo:

Para nenos de Educación Primaria: Baseado nun custe para material de 60€

INGRESOS AXUDA
1º Ingresos da unidade familiar de ata 1 do IPREM (532,51€) 42€ (70%)
2º Ingresos da unidade familiar de ata 1,2 do IPREM (639,01€) 30€ (50%)
3º Ingresos da unidade familiar de ata o 1,5 IPREM (798,77€) 24€ (40%)

Para nenos/as de Educación Infantil: Baseado nun custe para material de 170€

INGRESOS AXUDA
1º Ingresos da unidade familiar de ata 1 do IPREM (532,51€) 119€ (70%)
2º Ingresos da unidade familiar de ata 1,2 do IPREM (639,01€) 85€ (50%)
3º Ingresos da unidade familiar de ata o 1,5 IPREM (798,77€) 68€ (40%)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s